تبلیغات

شما می توانید با ایمیل های ما با ما ارتباط بر قرار کنید یا در قسمت نظرات وب با ما ارتباط بر قرار می کنید

 

ایمیل های وب:

zz2fm@yahoo.com

z2fm2009@gmail.com

ایمیل شخصی نیما شفیعی:

nima.shafiee@gmail.com

وب:

www.z2fm.mihanblog.com

لینک با کس وب:

www.z2fmlinkbox.mihanblog.com